2024 Hong Kong Printing and Packaging Fair | 3E 17 19

 • 2024 Hong Kong Printing&Packaging Fair
 • Time: 26-27, APR. 2024
 • ADDRESS: AsiaWorld Expo
 • Booth No.: 3E17
 • TRIPOD SALES TEAM during the Fair
 • Zeke Huang
 • Vince Shen
 • Plech Liu
 • Taffy Tang
 • Sofia Zhou
 • Feifei Zeng

Interviewed Founder Andy Huang